Meer ontvangen

Wil jij meer ontvangen?
Zou jij ontvangen net zo hoog op je prioriteitenlijst kunnen zetten als geven?
Kan jij het net zo belangrijk maken?
Geven en ontvangen zijn in essentie één…

https://youtu.be/zV7HEvm1llU
Meer ontvangen…